Przejdź do treści

NASZE ZAANGAŻOWANIE

Świadomy wyzwań współczesnej mody, Yves Salomon przywiązuje wagę do identyfikowalności i ochrony środowiska w procesie produkcyjnym.

PAKT ZASOBÓW

Jeśli chodzi o elementy futrzane, Yves Salomon w styczniu 2020 r. podjął nowe zobowiązania do:1. ZMNIEJSZ drastycznie zmniejszyć produkcję futer zwierzęcych


2. UŻYJ PONOWNIE istniejące futra


3. RECYKLING lub upcykling


4. OSIĄGNĄĆ pełna przejrzystość w zakresie produkcji skór zwierzęcych


5. BOJKOT hodowle futerkowe, które nie przestrzegają przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt


6. WKŁAD w ochronę zagrożonych gatunków


7. WZMACNIAJ naszą współpracę ze społecznościami lokalnymi, dla których futra stanowią istotne źródło dochodu


8. ZAPEWNIJ aby każde futro wyprodukowane w ramach Paktu o Zasobach spełniało najbardziej rygorystyczne przepisy społeczne i środowiskowe