Przejdź do treści

Identyfikacja wydawcy witryny
Firma YVES SALOMON sas

Adres pocztowy i siedziba główna: 3, cité Paradis – 75010 PARIS
Telefon: (+33) (0)1 47 70 50 00
Adres e-mail: contact@yves-salomon.com
Zarejestrowana w Rejestrze Spółek pod numerem SIREN: 552 032 328
Numer SIRET: 552 032 328 00031
Kod małpy: 5210B
Kapitał zakładowy: 5 175 720 złOS
Indywidualny numer VAT: FR 88552 032 328
Dyrektor wydawniczy, administrator prawny: Yves Salomon

Kredyty
kreacja 
Firma: e-lixir
Adres strony internetowej: www.e-lixir.fr
Adres pocztowy: 65 Boulevard de Sébastopol 75001 Paryż


Hosting 
Nazwa firmy
Shopify Inc., entreprise canadienne enregistrée au TSX et NYSE
Nr rejestracyjny: 426160-7
Współrzędne: 150 rue Elgin, Suite 800, Ottawa, Ontario K2P 1L4 Kanada
assistance@shopify.com

Decydując się na dostęp do tej witryny, użytkownik wyraźnie i nieodwołalnie akceptuje warunki przedstawione poniżej i zobowiązuje się do przestrzegania poniższych warunków użytkowania.

Prawo autorskie

Pełna zawartość tej Witryny podlega francuskiemu prawu autorskiemu i prawu własności intelektualnej.

Wszystkie zdjęcia, teksty, slogany, projekty, obrazy, sekwencje animowane z dźwiękiem lub bez, a także wszystkie prace włączone do Witryny są własnością firmy YVES SALOMON SAS (zwanej dalej „YSS”) lub strony trzeciej, która upoważniła YSF aby z nich skorzystać. Wszelkie logotypy, ikony lub układy graficzne prezentowane na stronie są chronione prawem autorskim oraz artykułami L.511.1 i następnych francuskiego kodeksu własności intelektualnej, dotyczącymi ochrony zarejestrowanych wzorów.

Wszelkie prawa do powielania są zastrzeżone i ściśle ograniczone, w tym w przypadku dokumentów do pobrania oraz przedstawień ikonograficznych i/lub fotograficznych.

Znaki towarowe pojawiające się na Stronie zostały zarejestrowane przez firmy, do których należą.

Żaden element Witryny nie może być kopiowany, powielany, modyfikowany, ponownie publikowany, ładowany, zniekształcany, transmitowany ani rozpowszechniany w jakikolwiek sposób ani w żadnej formie, w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody YSS, z wyjątkiem ściśle osobistych, użytku prywatnego i niekomercyjnego, bez modyfikacji elementów aktualnie zawartych w Serwisie. Wyklucza to jakiekolwiek wykorzystanie do celów reklamowych i/lub handlowych i/lub informacyjnych i/lub pod warunkiem, że jest to zgodne z postanowieniami artykułu L.122-5 francuskiego kodeksu własności intelektualnej.

Na każdej autoryzowanej kopii całości lub części zawartości Witryny musi znajdować się następujące zastrzeżenie: „©Copyrite Yves Salomon Fourreur”. Fotografie pojawiające się na Stronie nie są umowne.

Jakiekolwiek użycie całości lub części tych praw przez osobę trzecią bez uprzedniej wyraźnej zgody będzie uważane za naruszenie praw YSS, które podlega karze jako podrabianie zgodnie z postanowieniami artykułów L.355-2 i następnych francuskiego kodeksu własności intelektualnej, oraz co prawdopodobnie zakończy się postępowaniem sądowym.

Treść witryny

Informacje pojawiające się na stronie www.yves-salomon.com mają charakter ogólny.

Informacje i ilustracje nie są umowne i YSS nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika za jakiekolwiek konsekwencje ich wykorzystania dla siebie lub w imieniu strony trzeciej. Nie można ich używać w celu zaprzeczenia jakimkolwiek istniejącym lub przyszłym postanowieniom umownym między YSS a użytkownikiem.

YSS nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku opóźnionych aktualizacji, błędów lub pominięć dotyczących zawartości tych stron lub w przypadku trwałej lub tymczasowej przerwy lub niedostępności usługi. Chociaż YSS dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte na www.yves-salomon.com były dokładne i prawdziwe, YSS nie może w żaden sposób ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą być spowodowane korzystaniem z tej Witryny.

YSS zastrzega sobie prawo do modyfikowania w dowolnym czasie i bez powiadomienia treści zawartych w niniejszym dokumencie, w szczególności poprzez aktualizacje Witryny.

Dostęp do strony

Wszyscy użytkownicy Witryny www.yves-salomon.com potwierdzają, że posiadają niezbędne kompetencje i środki, aby uzyskać dostęp do tej Witryny i z niej korzystać.

YSS nie ponosi odpowiedzialności za elementy i zdarzenia pozostające poza jej kontrolą, związane z korzystaniem z Witryny lub za ich skutki, ani za problemy z niekompatybilnością sprzętu i/lub oprogramowania oraz szkody, które mogą z tego wynikać dla środowiska technicznego użytkownika, w szczególności za ich komputery, oprogramowanie, sprzęt sieciowy i wszelkie inne urządzenia używane do uzyskiwania dostępu lub korzystania z usługi i/lub informacji.

Przypomina się, że oszukańczy dostęp do systemu komputerowego lub przebywanie w nim, utrudnianie lub uszkodzenie działania systemu lub oszukańcza modyfikacja danych w systemie są uważane za przestępstwa podlegające sankcjom karnym.

hiperłącza

Witryna www.yves-salomon.com zezwala na umieszczenie hiperłącza do jej treści, pod warunkiem jednak, że:

- wyraźna uprzednia pisemna zgoda wydawcy strony internetowej;
- nie stosuje się głębokich linków, co oznacza, że ​​strony w Witrynie www.yves-salomon.com nie mogą być osadzone na stronach innej witryny, ale dostępne po otwarciu nowego okna
- podane jest źródło, prowadzące bezpośrednio do danej treści poprzez hiperłącze.

Jakiekolwiek użycie w celach komercyjnych lub reklamowych jest zabronione, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie.

Upoważnienie to nie dotyczy stron internetowych udostępniających informacje o charakterze kontrowersyjnym, pornograficznym lub ksenofobicznym lub które w większym stopniu mogą zostać uznane za obraźliwe dla ogółu społeczeństwa.

Witryny poza firmą YSS, które zawierają hiperłącze do tej Witryny, nie podlegają kontroli YSS, która tym samym zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za ich zawartość.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z nich.

YSS wyraźnie zastrzega sobie prawo do sprzeciwu wobec tworzenia jakichkolwiek hiperłączy.

Informacje gromadzone przez Serwis - Prawo dostępu do danych osobowych

Wszystkie dane gromadzone przez witrynę w jakikolwiek sposób są przeznaczone do wyłącznego użytku firmy YSF.

Zgodnie z artykułem 34 ustawy 78-17, francuskiej ustawy o ochronie danych z dnia 6 stycznia 1978 r., masz prawo do dostępu, modyfikowania, poprawiania i usuwania wszelkich danych, które Cię dotyczą.

Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: contact@yves-salomon.com
Lub listownie na adres:
3, cyt. Paradis
75010 PARYŻ
FRANCJA

Formularze

Informacje zebrane w tej Witrynie za pomocą formularzy podlegają przetwarzaniu komputerowemu w celu wysyłania biuletynów i ofert. Odbiorcą tych ofert jest: YSS

Zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 r. masz prawo do wglądu, modyfikacji, poprawiania i usuwania wszelkich danych, które Cię dotyczą. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa i otrzymać komunikat zawierający szczegółowe informacje, które Cię dotyczą, skontaktuj się z nami pod powyższym adresem.

Zebrane informacje

YSS może poprosić Cię o podanie danych osobowych, z których niektóre są obowiązkowe i niezbędne do przetwarzania Twoich zamówień, a niektóre są opcjonalne.

Możemy gromadzić następujące informacje:
- Twoje imię;
- Twoje dane kontaktowe, w tym adres e-mail;
- Twoje dane demograficzne, takie jak kod pocztowy, preferencje i obszary zainteresowań;
- Inne przydatne informacje dotyczące ofert i/lub ankiet dla klientów.

Więcej informacji na temat gromadzonych przez nas plików cookie można znaleźć w nagłówku „Lista gromadzonych plików cookie”.

Wykorzystanie zebranych informacji

Informacje nieobowiązkowe są gromadzone w celu poprawy Twojego doświadczenia, ukierunkowania na Twoje potrzeby i zapewnienia lepszej obsługi, w szczególności z następujących powodów:
- Do naszych celów związanych z prowadzeniem dokumentacji;
- Aby pomóc poprawić jakość naszych produktów i usług;
- Abyśmy mogli od czasu do czasu wysyłać Ci e-maile promocyjne dotyczące nowych produktów, ofert specjalnych lub wszelkie inne informacje, które mogą Cię zainteresować, korzystając z podanego przez Ciebie adresu e-mail;
- Abyśmy mogli od czasu do czasu wykorzystywać Twoje dane do kontaktowania się z Tobą w celu badania rynku. Możemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub poczty. Możemy również wykorzystywać te informacje w celu dostosowania naszej Witryny do osobistych obszarów zainteresowań.

Zgodnie z art. 27 francuskiej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 r. wszystkie informacje, które są obowiązkowe dla firmy YSS i jej dostawców w celu realizacji zamówienia, są oznaczone gwiazdką.

Przekazywanie Twoich danych

Informacje, które przekazujesz nam podczas składania zamówienia, mogą być udostępniane naszym dostawcom w celu przetworzenia zamówienia. Informacje te są traktowane przez firmę YSS i jej dostawców jako ściśle poufne.

Bezpieczeństwo

Zależy nam na zapewnieniu bezpieczeństwa Twoich danych. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub udostępnianiu Twoich danych, wdrożyliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze, które zapewnią ochronę i bezpieczeństwo wszystkich informacji, które gromadzimy online.

Bezpieczna płatność

Witryna www.yves-salomon.com korzysta z zewnętrznego rozwiązania płatniczego dla Twoich transakcji finansowych. Dzięki temu systemowi Twoja płatność kartą kredytową lub debetową odbywa się bezpośrednio na bezpiecznym serwerze bankowości internetowej. Numer Twojej karty kredytowej lub debetowej nie może być w żadnym momencie udostępniany firmie YSS.

Gdy płacisz za zakupy kartą kredytową lub debetową, dane wprowadzane w formularzu zamówienia są szyfrowane podczas ich przesyłania. To szyfrowanie zapewnia, że ​​są całkowicie bezpieczne.

Zakupy internetowe

Warunki sprzedaży i anulowania związane z zakupem towarów są wyraźnie wskazane w odpowiednich formularzach. Kopię warunków sprzedaży można uzyskać pod powyższym adresem lub bezpośrednio na Stronie. Rozwiązania dotyczące zakupów online wymagają zaznaczenia pola „Akceptuję warunki sprzedaży” przed każdym zakupem.