Przejdź do treści

Identyfikacja wydawcy serwisu
Firma YVES SALOMON sas

Adres pocztowy i siedziba: 3, cité Paradis – 75010 PARYŻ
Nr telefonu: (+33) (0)1 47 70 50 00
Adres e-mail: contact@yves-salomon.com
Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem SIREN: 552 032 328
SIRET nr: 552 032 328 00031
Kod APE: 5210B
Kapitał zakładowy: 4 770 482 zł OS
Indywidualny numer VAT: FR 88552 032 328
Dyrektor wydawniczy, administrator prawny: Yves Salomon

Kredyty
Kreacja 
Firma: e-lixir
Adres strony internetowej: www.e-lixir.fr
Adres pocztowy: 65 Boulevard de Sébastopol 75001 Paryż


Hosting 
Nazwa firmy
Shopify Inc., zarejestrowana w Kanadzie spółka zarejestrowana na TSX i NYSE
Nr rejestracji: 426160-7
Coordonnées: 150 rue Elgin, Suite 800, Ottawa, Ontario K2P 1L4 Kanada
assistance@shopify.com

Decydując się na dostęp do tej witryny, użytkownik wyraźnie i nieodwołalnie akceptuje warunki określone poniżej i zobowiązuje się do przestrzegania poniższych warunków użytkowania.

Prawo autorskie

Cała zawartość tej Strony podlega francuskiemu prawu autorskiemu i prawu własności intelektualnej.

Wszystkie zdjęcia, teksty, slogany, projekty, obrazy, sekwencje animowane z dźwiękiem lub bez, a także wszystkie dzieła zawarte na Stronie są własnością firmy YVES SALOMON SAS (zwanej dalej „YSS”) lub strony trzeciej, która upoważniła YSF aby z nich skorzystać. Wszelkie logo, ikony lub elementy graficzne prezentowane na stronie są chronione prawem autorskim i artykułami L.511.1 i nowszymi francuskiego Kodeksu własności intelektualnej, dotyczącymi ochrony zarejestrowanych wzorów.

Wszelkie prawa do powielania są zastrzeżone i ściśle ograniczone, w tym w przypadku dokumentów do pobrania oraz przedstawień ikonograficznych i/lub fotograficznych.

Znaki towarowe pojawiające się w Serwisie zostały zastrzeżone przez firmy, do których należą.

Żaden element Strony nie może być kopiowany, powielany, modyfikowany, ponownie publikowany, przesyłany, zniekształcany, przesyłany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody YSS, z wyjątkiem ściśle osobistych, użytku prywatnego i niekomercyjnego, bez modyfikacji elementów aktualnie zawartych w Serwisie. Wyklucza to jakiekolwiek wykorzystanie do celów reklamowych i/lub handlowych i/lub informacyjnych i/lub pod warunkiem, że jest to zgodne z postanowieniami artykułu L.122-5 francuskiego kodeksu własności intelektualnej.

Na każdej autoryzowanej kopii całości lub części zawartości Witryny musi znajdować się następujące oświadczenie: „©Copyrite Yves Salomon Fourreur”. Zdjęcia pojawiające się na Stronie nie mają charakteru umownego.

Jakiekolwiek wykorzystanie całości lub części tych praw przez osobę trzecią bez uprzedniej wyraźnej zgody będzie uważane za naruszenie praw YSS, które podlega karze jako podrabianie zgodnie z postanowieniami artykułów L.355-2 i następnych francuskiego kodeksu własności intelektualnej, oraz co może skutkować wszczęciem postępowania sądowego.

Treść witryny

Informacje pojawiające się na stronie salomon służą wyłącznie celom informacyjnym.

Informacje i ilustracje nie mają charakteru umownego i firma YSS nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika za jakiekolwiek konsekwencje ich wykorzystania dla siebie lub w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej. Nie mogą one być wykorzystywane w sprzeczności z istniejącymi lub przyszłymi postanowieniami umowy pomiędzy YSS a użytkownikiem.

YSS nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku opóźnionych aktualizacji, błędów lub pominięć dotyczących zawartości tych stron, ani w przypadku trwałej lub tymczasowej przerwy lub niedostępności usługi. Chociaż firma YSS dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie salomon były dokładne i prawdziwe, firma YSS nie może w żaden sposób ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w wyniku korzystania z tej witryny.

YSS zastrzega sobie prawo do modyfikowania, w dowolnym momencie i bez powiadomienia, treści zawartych w niniejszym dokumencie, w szczególności poprzez aktualizacje Strony.

Dostęp do strony

Wszyscy użytkownicy Strony salomon potwierdzają, że posiadają niezbędne kompetencje i środki umożliwiające dostęp do tej Strony i korzystanie z niej.

YSS nie ponosi odpowiedzialności za elementy i zdarzenia pozostające poza jej kontrolą, związane z korzystaniem z Witryny lub za ich skutki, ani za problemy z niekompatybilnością sprzętu i/lub oprogramowania oraz szkody, które mogą z tego wyniknąć dla środowiska technicznego użytkownika, w szczególności za ich komputery, oprogramowanie, sprzęt sieciowy i wszelkie inne urządzenia używane do uzyskiwania dostępu do usług i/lub informacji lub korzystania z nich.

Przypomina się, że oszukańczy dostęp do systemu komputerowego lub pozostawanie w nim, utrudnianie lub uszkadzanie działania systemu lub oszukańcze modyfikowanie danych systemu są uważane za przestępstwa podlegające sankcjom karnym.

Hiperłącza

Strona salomon zezwala na umieszczenie hiperłącza do jej treści, pod warunkiem jednak, że:

- wyraźna, uprzednia pisemna zgoda wydawcy strony internetowej;
- nie stosuje się głębokiego linkowania, co oznacza, że ​​strony w Serwisie salomon nie mogą być osadzone na stronach innego serwisu, lecz można je uzyskać poprzez otwarcie nowego okna
- wskazane jest źródło, które poprzez hiperłącze prowadzi bezpośrednio do danej treści.

Jakiekolwiek wykorzystanie do celów komercyjnych lub reklamowych jest zabronione, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie.

Uprawnienie to nie dotyczy stron internetowych udostępniających informacje o charakterze kontrowersyjnym, pornograficznym, ksenofobicznym lub które w większym stopniu mogą zostać uznane za obraźliwe dla ogółu społeczeństwa.

Strony spoza firmy YSS, które zawierają hiperłącza do tej Strony, nie podlegają kontroli YSS, która w ten sposób zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za ich treść.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich wykorzystanie.

YSS wyraźnie zastrzega sobie prawo do sprzeciwu wobec tworzenia jakichkolwiek hiperłączy.

Informacje zbierane przez Stronę - Prawo dostępu do danych osobowych

Wszystkie dane zebrane w jakikolwiek sposób przez witrynę są przeznaczone do wyłącznego użytku YSF.

Zgodnie z art. 34 ustawy 78-17, francuskiej ustawy o ochronie danych z dnia 6 stycznia 1978 r., masz prawo dostępu, modyfikowania, poprawiania i usuwania wszelkich danych, które Cię dotyczą.

Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: contact@yves-salomon.com
Lub pocztą na adres:
3, cyt. Paradis
75010 PARYŻ
FRANCJA

Formularze

Informacje zbierane w tej Witrynie za pomocą formularzy podlegają przetwarzaniu komputerowemu w celu wysyłania biuletynów i ofert. Odbiorcą tych ofert jest: YSS

Zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych z dnia 6 stycznia 1978 r. masz prawo dostępu do wszelkich danych, które Cię dotyczą, ich modyfikowania, poprawiania i usuwania. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z tego prawa i otrzymać informację zawierającą szczegółowe informacje, które Państwa dotyczą, prosimy o kontakt pod powyższym adresem.

Zebrane informacje

YSS może poprosić Cię o podanie danych osobowych, z których część jest obowiązkowa i niezbędna do realizacji Twoich zamówień, a część jest opcjonalna.

Możemy zbierać następujące informacje:
- Twoje imię;
- Twoje dane kontaktowe, w tym adres e-mail;
- Twoje dane demograficzne, takie jak kod pocztowy, Twoje preferencje i obszary zainteresowań;
- Inne przydatne informacje dotyczące ofert i/lub ankiet wśród klientów.

Więcej informacji na temat gromadzonych przez nas plików cookie można znaleźć w nagłówku „Lista gromadzonych plików cookie”.

Wykorzystanie zebranych informacji

Informacje nieobowiązkowe zbierane są w celu poprawy Twoich doświadczeń, dopasowania do Twoich potrzeb i zapewnienia Ci lepszej obsługi, w szczególności z następujących powodów:
- Dla naszych celów prowadzenia dokumentacji;
- Aby pomóc w poprawie jakości naszych produktów i usług;
- Abyśmy mogli od czasu do czasu wysyłać Ci e-maile promocyjne dotyczące nowych produktów, ofert specjalnych lub wszelkich innych informacji, które mogą Cię zainteresować, korzystając z podanego przez Ciebie adresu e-mail;
- Abyśmy mogli okazjonalnie wykorzystywać Twoje dane do kontaktowania się z Tobą w celach badania rynku. Możemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub poczty. Możemy również wykorzystywać te informacje w celu dostosowania naszej Strony internetowej do Twoich osobistych zainteresowań.

Zgodnie z art. 27 francuskiej ustawy o ochronie danych z dnia 6 stycznia 1978 r. wszystkie informacje, które są obowiązkowe dla YSS i jej dostawców w celu realizacji zamówienia, są oznaczone gwiazdką.

Przesyłanie Twoich danych

Informacje, które przekazujesz nam podczas składania zamówienia, mogą zostać udostępnione naszym dostawcom w celu realizacji zamówienia. Informacje te są traktowane przez firmę YSS i jej dostawców jako ściśle poufne.

Bezpieczeństwo

Zależy nam na zapewnieniu bezpieczeństwa Twoich danych. Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi lub udostępnieniu Twoich danych, wdrożyliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze, które zapewnią ochronę i bezpieczeństwo wszystkich informacji, które zbieramy w Internecie.

Bezpieczna płatność

Witryna salomon korzysta z zewnętrznego rozwiązania płatniczego dla transakcji finansowych. Dzięki temu systemowi płatność kartą kredytową lub debetową odbywa się bezpośrednio na bezpiecznym serwerze bankowości internetowej. Numer Twojej karty kredytowej lub debetowej nie będzie w żadnym momencie udostępniany YSS.

W przypadku dokonywania płatności za zakupy przy użyciu karty kredytowej lub debetowej, dane, które wprowadzasz w formularzu zamówienia, podczas ich transmisji są szyfrowane. Dzięki temu szyfrowaniu są one całkowicie bezpieczne.

Zakupy w Internecie

Warunki sprzedaży i anulowania związane z zakupem towarów są wyraźnie wskazane w odpowiednich formularzach. Kopię warunków sprzedaży można uzyskać pod powyższym adresem lub bezpośrednio na Stronie. Rozwiązania zakupów online wymagają zaznaczenia pola „Akceptuję warunki sprzedaży” przed każdym zakupem.